Bildiri Kuralları

BİLDİRİLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

  • Bildiri son gönderim 30 Ağustos 2024, Cuma günüdür.
  • Kongrede sunulan bildiriler e-Kongre Kitabı’nda yayımlanacaktır.
  • Kabul edilen bildirinin Kongre Kitabı’nda yer alabilmesi için bildirinin kongrede sunulması ve bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
  • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilir. Gerek Türkçe gerekse İngilizce yazılmış bildiriler dilbilgisi, anlaşılırlık ve yazım kuralları açısından özenli hazırlanmış olmalıdır. Bu konuda sorunlu olan ya da önerilen düzeltmelerin yapılmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.
  • Bildiriler Kongre web sayfasında yer alan “Kongre Konuları” ile uyumlu olmalıdır. “Kongre Konuları” ile uyumlu bulunmayan bildiriler kongrede sunulmak üzere kabul edilmeyecektir.
  • Editör tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan bildiriler Bilimsel Kurul’da yer alan hakemler tarafından çift-kör (blind review) olarak değerlendirilecektir.
  • Gönderilen bildirilerin kabul edilip edilmeyeceğine hakem değerlendirmesi sonucunda Editörler Kurulu tarafından karar verilecektir. Bildirinin kabul edilip edilmediği sorumlu yazara e-posta ile bildirilir.
  • Bildiri metinlerinde herhangi bir finansal destek alınıp alınmadığı ve bir çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.
  • Bildiri eğer bilimsel bir dergide yayına kabul edilmiş veya yayımlanmış bir makaleden hazırlanmış ise makalenin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.
  • Bildiriye konu olan çalışma daha önce başka bir kongrede sunulmuş ise sunulan bildirinin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.